MEMBER SCHOOLS

FLAG - Egypt.png
EGYPT
FLAG - Malyasia.png
MALAYSIA
FLAG - Turkey.png
TURKEY
FLAG - Iraq.png
IRAQ
FLAG - Palestine.png
PALESTINE
FLAG - United Arab Emirates.png
UNITED ARAB EMIRATES
FLAG - Kazakhstan.png
KAZAKHSTAN
FLAG - Qatar.png
QATAR
AIAA.jpg
VIRTUAL SCHOOLS
FLAG - Kuwait.png
KUWAIT
FLAG - Saudi Arabia.png
SAUDI ARABIA
Kazakhstan

Bilim-Innovation

Esik, Kazakhstan

APPLICANT

Gymnasium Ch. Alikhanova

Taldykorgan, Kazakhstan

APPLICANT

Lyceum Al-Farabi for Gifted Children

Almalybak, Kazakhstan

APPLICANT

Lyceum for Gifted Children

Taldykorgan, Kazakhstan

APPLICANT

School Number 15

Taldykorgan, Kazakhstan

APPLICANT

School V. Tereshkova

Esik, Kazakhstan

APPLICANT

Specialized Gymnasium Kargaly No. 2 for Gifted Children

Kargaly, Kazakhstan

APPLICANT

Taldykorgan Blim-Innovation School for Gifted Boys

Taldykorgan, Kazakhstan

APPLICANT